Aktualności


Pomóżmy osobom bezdomnym przetrwać zimę  | 1 listopada 2014

Apelujemy do wszystkich mieszkańców Suwałk o informowanie odpowiednich służb (Policję, Straż Miejską) o osobach koczujących m.in. na klatkach schodowych, wiatach śmietnikowych i pustostanach.
Telefony: Policja - 997, (
87) 566 44 44 , Straż Miejska - 986  


 Informator dla osób bezdomnych i wymagających pomocy interwencyjnej: 
                 (kliknij by powiększyć)                                        (kliknij by powiększyć)

 

Pomoc bezdomnym  | 28 października 2014

We wtorek w Urzędzie Miejskim w Suwałkach odbyło się spotkanie wszystkich służb i instytucji pomagającym bezdomnym. 
W ratuszu spotkali się przedstawiciele min. MOPS-u, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, „Monar-Markot” w Garbasie, Straży Ochrony Kolei, duchowieństwa, w celu omówienia i koordynacji działań zmierzających do zapewnienia odpowiednich warunków życia bezdomnym w okresie zimowym 2014 /2015. Spotkanie prowadził Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz.
Prezydent zaapelował za pośrednictwem mediów do mieszkańców Suwałk by nie byli obojętni. By informowali odpowiednie służby, o bezdomnych koczujących w ogródkach działkowych, śmietnikach, na klatkach schodowych. Dzięki naszym działaniom możemy zapobiec tragedii.
Z danych MOPS-u wynika, że liczba bezdomnych w Suwałkach (dane na 31 grudnia 2013) wynosi około 125 osób i jest znacznie niższe niż w 2012 roku ( na dzień 31.12.2012 r. było 149 osób bezdomnych). (źródło:UM Suwałki)


2 maja dział administracji będzie nieczynny 
| 29 kwietnia 2014

2 maja 2014 (piątek) dział administracji Izby Wytrzeźwień w Suwałkach będzie nieczynny.

 Opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień   | 15 kwietnia 2014

Opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień od dnia 15.04.14r. wynosi 300 złotych. Podstawa prawna: Uchwała nr XLVII/512/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 marca 2014r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Suwałkach.Nie bądźmy obojętni   | 1 kwietnia 2014

Mimo, iż jest już ciepło, nadal apelujemy do mieszkańców Suwałk o informowanie policji lub straży miejskiej o osobach bezdomnych leżących m.in. na ławkach lub trawnikach oraz przebywających w pustostanach.
Zmiana opłat za pobyt   
| 1 styczenia 2014

Opłata za pobyt w Izbie Wytrzeźwień od dnia 01.01.2014r. wynosi 300 złotych. Podstawa prawna: art. 4 Ustawy z dnia 4 stycznia 2013r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.Kontakt

16-400 Suwałki
ul. Sportowa 24

Administracja
(czynna godz. 7 - 15
)
tel. (87) 566 34 19

Obsługa osób nietrzeźwych
(czynna całą dobę
)
tel. (87) 566 52 11

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Osoby doprowadzone

Wykres przedstawia osoby doprowadzone w celu wytrzeźwienia do Izby Wytrzeźwień w Suwałkach
zobacz wykres >>

Polecamy

Przydatne strony

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów
www.parpa.pl

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
www.mkrpa.suwalki.pl

Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Suwałkach
www.spspzoz.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach
www.pcpr.suwalki.pl

Przydatne numery telefonów

Policja - 997
Straż miejska - 986
Pogotowie ratunkowe - 999

Ogólnopolski telefon zaufania "Niebieska Linia" - 801 120 002

Telefon Zaufania dla osób z problemem alkoholowym, narkomanii i uwikłanym w przemoc - 800 137 200 (pon. - pt. 13.00-18.00)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej -
(87) 562 89 70


Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej -
(87) 565 28 91

 

 © Izba Wytrzeźwień w Suwałkach